5A’s model

een model dat vijf opeenvolgende stappen beschrijft voor het begeleiden van gedragsverandering door zorgverleners. De 5 stappen zijn: een Assessment van huidig gedrag inclusief achterliggende kennis, overtuigingen en emoties, Adviseren van specifieke gedragsverandering, Akkoord gaan met concrete gedragsdoelen, Assisteren bij het overwinnen van barrières en Afspreken van opvolging. Het model is gebaseerd op theorieën van gedragsverandering uit de sociale- en gezondheidspsychologie.

Facebook