Wederkerigheidvuistregel

Beslisregel die ervoor zorgt dat als iemand ons een gunst verleent, we daar een wederdienst tegenover stellen, oftewel ‘voor wat hoort wat’. 

Wederzijdse overtuigingen

Een wederzijdse overtuiging verwijst naar de gedeelde, in dit geval door werknemer en werkgever, mening dat men van iets zeker is.

Werkgeheugen

Het werkgeheugen is verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag en manipulatie van informatie. Denk aan het maken van een rekensom of het ophalen van een herinnering. Het werkgeheugen wordt doorgaans opgedeeld in meerdere componenten, elk verantwoordelijk voor een specifieke taak, zoals het sturen van de aandacht of het vasthouden van visuele informatie. Kenmerkend voor het werkgeheugen is de beperkte capaciteit. We kunnen slechts een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd vasthouden, en ook multitasken is niet onbegrensd.

Werkgeheugen

Deze executieve functie, ook wel bekend als ‘updaten’, is verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag en manipulatie van informatie, en stelt ons in staat om onze doelen actueel en in het oog houden.

Werkgeversbijdrage

Veel Nederlandse werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. In dat geval betaalt de werkgever vaak het grootste deel van de premie. De maandelijkse premie die de werkgever bijdraagt aan de pensioenpot van de werknemer wordt ook wel de werkgeversbijdrage genoemd.    

Facebook