Saccades

‘sprongetjes’ die de ogen maken tussen twee fixaties

Saillant

Opvallendheid of levendigheid van een object of concept in een specifieke situatie.

Schema

·      Schema‘s zijn algemeen georganiseerde structuren die je helpen om iets te onthouden en later herinneringen op te halen

Serious game

een spel met een ander primair doel dan puur vermaak.

Sexual Selection Theory

Theorie die verschillen tussen mannen en vrouwen verklaart op het gebied van seksuele voorkeuren. 

Slaapproblemen

problemen die mensen ervaren met inslapen en doorslapen, met als gevolg een slecht functioneren overdag (NHG, 2019).

Sociaal-psychologisch mechanisme

Een proces waarbij gedachten, gevoelens en gedrag van een individu beïnvloed worden door de sociale omgeving.

Sociaalpsychologisch mechanisme

Een proces waarbij gedachten, gevoelens en gedrag van een individu beïnvloed worden door de sociale omgeving.

Social contagion of memory

Het overbrengen van een herinnenering van de een op de andere persoon tijdens een gesprek

Sociale beïnvloeding

Een verandering in onze gedachten, emoties of gedrag als reactie op intentionele, dan wel niet intentionele acties van andere mensen in onze omgeving Vuistregel: een simpele beslisregel, bijvoorbeeld: ‘als een product duur is, zal het wel goed van kwaliteit zijn’. 

Sociale binding

onderlinge (formele en informele) banden tussen individuen, groepen en/of samenlevingen.

Sociale dilemma's

Situaties waarin een conflict is tussen het gemeenschappelijk belang en het eigenbelang

Sociale dilemma’s

Situaties waarin  een conflict is tussen het eigenbelang en het collectieve belang.

Sociale dominantie-oriëntatie

De voorkeur voor sociale hiërarchie en ongelijkheid tussen groepen.

Sociale facilitatie

De neiging die mensen hebben om ander gedrag te vertonen in de aanwezigheid van anderen in vergelijking met wanneer zij alleen zijn.

Sociale Identiteit

Het onderdeel van iemands zelfconcept dat gebaseerd is op de sociale categorieën waar iemand bij hoort.

Sociale identiteit

het onderdeel van iemands zelfconcept dat gebaseerd is op de groepen waar hij/zij toe behoort.

Sociale identiteitstheorie

Een psychologische theorie die beschrijft welke rol groepen spelen in identiteit en gedrag.

Sociale labeltechniek

Bij de sociale labeltechniek krijgen mensen informatie over hun persoonlijkheid of waardes te horen met behulp van een statement (het sociale label) om zo gedrag uit te lokken dat consistent is met dit label.  

Sociale norm/druk

Ongeschreven regels over hoe mensen zich moeten gedragen. 

Sociale problemen

problemen met andere mensen en/of instanties.

Sociale status

het aanzien dat een kind verwerft en met zich meedraagt in de groep

Sociale uitsluiting

het buitensluiten van een groepslid door bijvoorbeeld het negeren, pesten, of het verbannen van deze persoon.

Sociale vergelijking

Jezelf, je eigenschappen en vaardigheden, vergelijken met die van anderen.

Sociale zelf

Mensen met een sociale zelf zien zichzelf als een onderdeel van grotere sociale groepen (bijvoorbeeld vrienden, familie, buurt of een sportteam) en hebben gezamenlijke doelen en voorkeuren (Markus & Kitayama, 1991).

Sociale-waarde-oriëntatie

Persoonlijke eigenschap die iemands voorkeur weergeeft voor een bepaalde verdeling van opbrengsten tussen zichzelf en anderen. Hierbij worden meestal 2 groepen onderscheiden: personen die een voorkeur hebben om zoveel mogelijk opbrengsten voor zichzelf te houden of altijd meer willen dan anderen, worden  “proself” genoemd; personen die een voorkeur hebben om opbrengsten gelijk te verdelen of de groepsopbrengst willen maximaliseren, worden  “prosocial” genoemd.

Source monitoring

Het vermogen van een persoon om de bron van de informatie die hij zich herinnert te identificeren

Spiegelen

Spiegelen is een vorm van non-verbale communicatie of lichaamstaal, die soms bewust, maar heel vaak onbewust gebeurt. Het spiegelen van gezichtsexpressies is de meest bekende vorm en is moeilijk te onderdrukken.

Statistisch significant

(Kortweg 'significant'): het gevonden effect is niet ontstaan door toeval, we kunnen voor meer dan 95% zeker zijn dat het effect echt is.

Status Incongruentie Hypothese

theorie die stelt dat atypische mannen en vrouwen afgestraft worden omdat hun gedrag de gender-status-quo in gevaar brengt

Stilzwijgende coördinatie

Wanneer mensen hun gedraging op elkaar afstemmen zonder daarover te communiceren.

Stressreactie

Een lichamelijke reactie op een externe dreiging of stressor. De stressreactie begint direct bij het waarnemen van de dreiging, maar sommige aspecten van de lichamelijke veranderingen als reactie op de dreiging kunnen nog uren later worden waargenomen.

Striatum

groep structuren diep in de hersenen. Deze gebieden signaleren onder andere in hoeverre de daadwerkelijke gevolgen van een keuze prettiger of minder prettig uitvallen dan je van tevoren verwachtte.

Synaptisch

met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen.

Facebook