Train je brein slank! Een cognitieve benadering voor gewichtsverlies

Train je brein slank! Een cognitieve benadering voor gewichtsverlies

De Nederlandse bevolking wordt zwaarder en zwaarder. Behandeling lijkt vooral te bestaan uit advies om gezonder te leven. Maar wat als het niet lukt om die adviezen toe te passen? Eten is zo lekker, en op cruciale momenten laat onze zelfcontrole ons telkens weer in de steek. Een nieuwe generatie trainingen in executieve functies biedt mogelijk uitkomst. / meer

Het leren van nieuw gedrag met een ouder wordend brein

Het leren van nieuw gedrag met een ouder wordend brein

In het dagelijks leven maken we bijna continu keuzes, bijvoorbeeld of we met de fiets of met de tram naar ons werk gaan, en of het verstandig is om een paraplu mee te nemen of niet. Vaak baseren we deze keuzes op eerdere ervaringen. Een keuze die eerder prettige gevolgen heeft gehad, zal waarschijnlijk worden herhaald. Dit wordt reinforcement learning of ‘feedback leren’ genoemd. Deze leerprocessen blijven het hele leven van belang. Ouder worden leidt echter tot veranderingen in het gedrag, in het denken en ook in de hersenen. Hoe leiden leeftijdsgerelateerde verschillen in de hersenen tot aanpassingen van het leergedrag? Veroudering wordt meestal geassocieerd met achteruitgang, maar is er ook nog sprake van vernieuwing? / meer

Eergerelateerd geweld: Zo vreemd nog niet?

Eergerelateerd geweld: Zo vreemd nog niet?

Eergerelateerd geweld is voor veel Nederlanders iets onbegrijpelijks en velen denken dat het alleen voorkomt onder niet-Westerse burgers. Diverse professionals, zoals politie, justitie en sociaal werkers hebben er in hun praktijk echter dagelijks mee te maken. Hoe kunnen zij met eergerelateerde zaken omgaan als zij deze niet volledig begrijpen? In dit artikel gaan we op zoek naar de sociaal psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan eergerelateerd geweld en concluderen dat deze ook vanuit een Westers perspectief te begrijpen zijn.  / meer

Facebook