Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa

Living Apart Together? Integratie van moslims in Europa

Veel Europeanen denken dat moslimmigranten nooit echt in de samenleving zullen integreren. Maar wat is nu eigenlijk integratie? Welke migranten houden vast aan de islam, en voor wie wordt het minder belangrijk? En staat de islam integratie eigenlijk wel in de weg? Door onderzoek te doen bij verschillende moslimgroepen in vier Europese landen, komen we tot een antwoord op deze vragen. / meer

Waarom ‘nee’ zeggen zo moeilijk is: De psychologie van sociale beïnvloeding

Waarom ‘nee’ zeggen zo moeilijk is: De psychologie van sociale beïnvloeding

Ben jij ook zo iemand die regelmatig ‘ja’ zegt, terwijl je eigenlijk liever ‘nee’ had willen zeggen? Dit artikel gaat in op de vraag waarom mensen toegeven aan ongevraagde verzoeken van beïnvloedingsprofessionals, zoals fondsenwervers en verkopers. Waarom is het vaak zo moeilijk om weerstand te bieden? / meer

De zin van een verveeld bestaan

De zin van een verveeld bestaan

Verveling is onprettig en kan zelfs schadelijk zijn. Maar verveling is ook functioneel: Het helpt mensen om onzinnig gedrag uit de weg te gaan en zich bezig te houden met wat ze daadwerkelijk belangrijk vinden. Wil je verveling toch tegengaan? Probeer dan nostalgische herinneringen op te halen. / meer

Hoe bereik je burgers? Een hedendaags perspectief op beïnvloedende overheidscommunicatie

Hoe bereik je burgers? Een hedendaags perspectief op beïnvloedende overheidscommunicatie

In dit artikel wordt een hedendaags perspectief op overheidscommunicatie gepresenteerd. Een perspectief dat inzichtelijk maakt hoe kennis uit de sociale psychologie en ontwikkelingen op het gebied van interactieve media optimaal kunnen worden benut om gedrag van burgers te beïnvloeden. Centraal in dit verhaal staan drie pijlers voor succesvolle gedragsverandering: inhaken op het kritieke moment, voelbaar maken van sociale druk en afstemming op het individu. / meer

Emotie als belangenbehartiger: Waarom afgunst ook positief kan zijn

Emotie als belangenbehartiger: Waarom afgunst ook positief kan zijn

Enige tijd terug wilde de minister van onderwijs de salarisstructuur van leraren wijzigen om meer (jonge) leraren aan te trekken. Het plan ging echter niet door, omdat oudere leerkrachten dwarslagen: “In het plan van Plasterk zullen de jongere leraren veel sneller in hogere schalen komen. Om de ouderen, die heel lang hebben moeten doen om dezelfde schalen te bereiken, tevreden te houden, moet er voor hen compensatie komen.” (Reijn, 2008). Waarom eisten oudere leerkrachten een compensatie, terwijl het plan geen enkel effect had op hun salaris? / meer

Facebook