Hoe neem je de perfecte selfie?

Er is geen ontkomen aan: selfies zijn overal. Een goede selfie nemen is echter niet eenvoudig. Neem je de foto het beste van links of misschien toch van rechts? Van boven of van onderen? En vanaf welke afstand neem je de selfie het beste? Ontdek het allemaal in deze blog!

Afbeelding van Pixabay (https://pixabay.com/photos/selfie-mannequin-people-scene-4076719/)

Selfies zijn niet meer weg te denken uit het moderne leven. Van early adopters tot hippe grootouders: iedereen doet het. Dat sommigen ver gaan in het nemen van deperfecte selfie zal dan ook niet verbazen. Hoe ver precies blijkt onder andere uit het verhaal van Prabhu Bhatara, die zijn poging om een selfie met een gewonde beer te nemen helaas niet kan navertellen (Mohanty, 2018). De cijfers zijn schokkend: tussen 2011 en 2017 stierven zeker 259 mensen bij 137 verschillende selfie-incidenten (Bansal, Garg, Pakhare, & Gupta, 2018).

Gelukkig zijn er ook meer verantwoorde manieren om je selfie op te smukken. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat hoeje een selfie neemt een belangrijke invloed heeft op hoe die door anderen beoordeeld wordt. Zo vonden Ward en collega’s (2018)dat je maar best rekening houdt met de afstand van waarop je de selfie neemt. Wanneer de afstand tot de camera te klein is, zorgt dit namelijk voor een verstoring van je gezicht, waardoor je neus bij een selfie gemaakt op 30 cm afstand tot wel 30% groter kan lijken dan ze in werkelijkheid is.

Niet alleen de afstand tot je gezicht is belangrijk. Ook de hoek van waaruit de foto wordt genomen is cruciaal, zo besluiten Schneider en Carbon (2017)op basis van twee studies waarin ze selfies vanuit onder- of bovenaanzicht en vanuit voor- of zijaanzicht lieten beoordelen op aantrekkelijkheid, behulpzaamheid, intelligentie en gewicht. De resultaten waren duidelijk: dezelfde persoon werd tot 10 kg zwaarder ingeschat op foto’s vanuit onderaanzicht. Betekent dit dan dat je al je foto’s het beste vanuit bovenaanzicht maakt? Dat hangt af van de boodschap die je wil uitsturen: selfies vanuit bovenaanzicht zorgen er volgens dit onderzoek namelijk ook voor dat we de persoon op de foto als minder behulpzaam zien. Daarnaast speelt niet enkel onder- of bovenaanzicht, maar ook zij- of vooraanzicht een rol: dezelfde persoon werd consequent als aantrekkelijker, sympathieker en intelligenter gezien vanuit zijaanzicht. Dit effect was het meest uitgesproken voor aantrekkelijkheid en dan vooral wanneer de foto langs links genomen werd. Bij sympathie en intelligentie daarentegen, waren de effecten zwakker en vooral aanwezig bij foto’s die genomen waren vanaf rechts.

Wat kunnen we hieruit meenemen? De manier waarop je een selfie neemt heeft een niet te onderschatten invloed op hoe je overkomt en afhankelijk van of je slank of behulpzaam, aantrekkelijk of slim wil lijken, neem je de foto het beste van boven of onder, links of rechts. Let echter op: onderzoek toont ook aan dat we minder aantrekkelijk en minder aangenaam(Re, Wang, He, & Rule, 2016)en ook meer narcistisch en minder gewetensvol (Kaurin, Heil, Wessa, Egloff, & Hirschmüller, 2018)lijken op foto’s die we van onszelf nemen dan op foto’s van anderen. Het allerbeste blijft dus nog steeds om die smartphone even uit handen te geven. Maar als je dan toch een selfie neemt, denk dan eerst even na over wat je wil overbrengen voordat je klikt!

Referenties

Bansal, A., Garg, C., Pakhare, A., & Gupta, S. (2018). Selfies: A boon or bane? Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(4), 828–831. http://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_109_18

Kaurin, A., Heil, L., Wessa, M., Egloff, B., & Hirschmüller, S. (2018). Selfies reflect actual personality – Just like photos or short videos in standardized lab conditions. Journal of Research in Personality, 76, 154–164. http://doi.org/10.1016/j.jrp.2018.08.007

Mohanty, D. (2018, May 3). Odisha man tries to click selfie with injured bear, is mauled to death. Hindustan Times. Bhubaneswar. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/bear-kills-man-trying-to-click...

Re, D. E., Wang, S. A., He, J. C., & Rule, N. O. (2016). Selfie Indulgence: Self-Favoring Biases in Perceptions of Selfies. Social Psychological and Personality Science, 7(6), 588–596. http://doi.org/10.1177/1948550616644299

Schneider, T. M., & Carbon, C. (2017). Taking the Perfect Selfie : Investigating the Impact of Perspective on the Perception of Higher Cognitive Variables. Frontiers In Psychology, 8, 971. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00971

Ward, B., Ward, M., Fried, O., & Paskhover, B. (2018). Nasal Distortion in Short-Distance Photographs: The Selfie Effect. JAMA Facial Plastic Surgery, 20(4), 333–335. http://doi.org/10.1001/jamafacial.2018.0009