Verontschuldigingen in het kader van #MeToo: een psychologische analyse

Verontschuldigingen in het kader van #MeToo: een psychologische analyse

De #metoo-beweging confronteert vermeende daders publiekelijk met hun vermeende wangedrag. Beschuldigden worstelen met de vraag hoe te reageren op zulke beschuldigingen. Wat kan sociaal-psychologisch onderzoek over vertrouwen en vergiffenis ons leren over de do’s en don’ts van hun reacties? / meer

Ging het werkelijk zo? Hoe we persoonlijke ervaringen in ons geheugen kunnen (ver)vormen tijdens gesprekken met anderen

Ging het werkelijk zo? Hoe we persoonlijke ervaringen in ons geheugen kunnen (ver)vormen tijdens gesprekken met anderen

Gesprekken met anderen hebben invloed op hoe je je levensgebeurtenissen herinnert. Hoe gedetailleerd je een verhaal vertelt, hangt af van met welk doel je het vertelt en van de manier waarop de luisteraars reageren. Het kan zijn dat je het verhaal meerdere keren op dezelfde manier vertelt. Maar in andere gevallen vertel je een versie van het verhaal die onjuist is en soms ga je ook nog in die versie geloven. In dit artikel bespreken we onderzoek naar de processen waardoor gesprekken met anderen onze herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen beïnvloeden. / meer

‘Spontaniteit’ brengt nieuw inzicht in autisme-onderzoek

‘Spontaniteit’ brengt nieuw inzicht in autisme-onderzoek

Er is een grote kans dat je iemand kent met de diagnose autisme. Het komt namelijk bij maar liefst één op de 150 mensen voor. Toch is er nog veel onwetendheid over wat autisme precies is en waar het vandaan komt. Tot nu toe weten onderzoekers dat mensen met autisme vaak problemen ondervinden in sociale situaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze zich moeilijk kunnen verplaatsen in iemand anders. Die vaardigheid om je in een ander te verplaatsen noemen we ‘Theory of Mind’. Uit een serie onderzoeken waarbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de hersenactiviteit van deelnemers werd gekeken, is nu gebleken dat mensen met autisme vooral moeite hebben om zich spontaan in te leven in een ander. Als hen expliciet gevraagd wordt zich in te leven, lukt het vaak wel. / meer

Facebook