Leidt diversiteit tot meer vooroordelen?

Leidt diversiteit tot meer vooroordelen?

Diversiteit polariseert. Letterlijk. Discussies over multiculturalisme zijn niet weg te denken uit media en politiek. Uit een sociologische en psychologische analyse van menselijke attitudes en gedrag blijkt dat harmonieus samenleven niet voor iedereen evident is: Een bepaald ‘type’ persoon reageert negatief op diversiteit. Deze mensen hebben meer vooroordelen, minder buurttevredenheid en minder vertrouwen in de politiek. Toch is een multiculturele samenleving mogelijk, want deze kennis kan beleidsmakers informeren over hoe zo’n maatschappij wél kan werken. Diversiteit is namelijk een werkwoord. / meer

De behandeling van patiënten met psychopathie: de mythes eindelijk voorbij?

De behandeling van patiënten met psychopathie: de mythes eindelijk voorbij?

Binnen de (forensische) geestelijke gezondheidszorg heerst het idee dat patiënten met psychopathie hun leven lang een grote bedreiging vormen voor de maatschappij, zelfs indien ze behandeld worden. Sterker nog, vele behandelaars gaan ervan uit dat psychopathische patiënten door het volgen van een therapeutische behandeling nog gevaarlijker kunnen worden en dus bij voorkeur uit behandelprogramma’s geweerd dienen te worden. Maar waar komt deze beeldvorming vandaan? En in welke mate klopt dit beeld van de onbehandelbare psychopathische persoon? Met dit artikel willen we dit heersende idee aan de hand van wetenschapelijke evidentie uitdagen.  / meer

Emoties, depressie en (verlies van) plezier in het dagelijks leven

Emoties, depressie en (verlies van) plezier in het dagelijks leven

Stelt u zich eens voor dat u niet meer kunt genieten van uw favoriete maaltijd, of van het samenzijn met uw vrienden. Zou u nog zin hebben om te koken of in het jaarlijkse vriend(inn)en-uitje? Waarschijnlijk niet. We staan er niet vaak bij stil, maar plezier is een belangrijk goed ... Waarom eigenlijk? En hoe kan men het plezier in het leven terugkrijgen, wanneer men dit verloren is?  / meer

Facebook